top of page

Työnohjaus

Oman työn äärelle pysähtymistä, tutkimista, arviointia ja kehittämistä työnohjaajan avulla. 
 
Yhdessä työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden jäsentämistä.

Yksilölle, ryhmälle tai koko työyhteisölle toimialasta riippumatta.

Työnohjauksen tavoitteet, kesto ja aika sekä hinta määritellään yhdessä työnohjaussopimuksella.

Työnohjaukset toteutetaan useimmiten asiakkaan tiloissa kasvotusten, mutta tarvittaessa etätyönohjaus on mahdollista. Luonto ja metsä ovat sydäntäni lähellä, joten työnohjauksia voidaan toteuttaa myös niin kävellen ulkona kuin vaikkapa metsässä nuotiotulen ääressä. Työnohjauksen ei siis tarvitse aina olla pöydän ääressä istumista. Kokeillaan yhdessä jotain erilaista!

Yksilötyönohjaus yksittäiselle työntekijälle oman ammatillisuuden ja työidentiteetin kehittämiseksi sekä hyvinvoinnin ja jaksamisen tukemiseksi. 

 

Työnohjaus työyhteisöille ja eri työyhteisöjen jäsenistä muodostetuille ryhmille yhteisen ymmärryksen, ammatillisuuden sekä hyvinvoinnin ja jaksamisen tukemiseksi.

 

Esimies- ja johtamisen työnohjaus esimiestyön tukemiseksi ja sen kehittämiseksi sekä hyvinvoinnin ja jaksamisen tukemiseksi. 
 

Konsultaatio

Rajattujen, yksilöityjen ongelmien tai kehittämistarpeiden ratkaisemisesta omaa asiantuntijuutta ja osaamista hyödyntäen.

Konsultaation avulla työntekijä, työryhmä tai esimies jäsentää omaa tai yhteistä käsitystä meneillään olevasta asiasta ulkopuolisella tuella.
 
Konsultaation tavoite, kesto ja aika sekä hinta määritellään yhdessä sopimuksella.

Työnohjaus ja konsultointi

SL_sini-musta_valkeat reunat.png
bottom of page