top of page

Työnohjaus Teija Sahlström

- Suuntaa luonnosta työhön ja hyvinvointiin

Kuka olen?

 • Teija Sahlström, yrittäjä Espoosta

 • Kasvatustieteen maisteri erityispedagogiikasta

 • TyönohjaajaSTOry

 • Metsämieli-ohjaaja

 • Laaja-alainen osaaja ja asiantuntija 

 

Luonto ja metsä ovat sydäntäni lähellä omien harrastusteni ja koulutusteni kautta. Tätä haluan tuoda mukaan myös tuottamiini palveluihin. Työnohjauksia toteutan mielelläni niin kävellen ulkona kuin vaikkapa metsässä nuotiotulen ääressä. Metsämieli-ohjaajana hyödynnän luonnon suomia, itsestään syntyviä terveysvaikutuksia käyttämällä tietoisuutta ja läsnäoloa lisääviä oman mielen sisäisiä ja  hyvinvointia tukevia taitoja. Retkeily luonnossa ohjatusti antaa uusia kokemuksia ja elämyksiä turvallisesti niille, jotka haluavat oppia liikkumaan luonnossa enemmän. 

Suunnistusharrastukseni on ollut yhtä kauan olennainen osa elämääni kuin olen tehnyt työuraani pitkään lastensuojelun parissa ennen päätoimiseksi yrittäjäksi siirtymistä.  Suunnistajan työvälineinä maastossa liikkuessa ovat kartta, kompassi ja oma ajattelu. Jokainen maasto, jokainen kartta on erilainen ja jokainen kokee sen eri tavalla. Maastoa ja karttaa voi mielestäni verrata työnohjausprosessiin, mutta myös elämän moniin vaiheisiin.  Maastoon mahtuu paljon erilaista materiaalia, siellä on järviä, metsiä, soita, jyrkänteitä ja rotkoja sekä välillä tasaista peltoa. Niin myös työnohjauksessa materiaali on erilaista riippuen ohjaajasta, ohjattavasta, työnohjauskerrasta ja käsiteltävästä asiasta. Elämässäkin on monia eri vaiheita, joita käsitellään eri tavoin, kukin omalla tavallaan. 

Ota yhteyttä ja lähdetään yhdessä etsimään suuntaa niin luonnosta kuin työllekin!
 

teija2_mv.png

Koulutukseni

 • Peruskoulutukseltani olen nuorisotoiminnan ohjaaja sekä kasvatustieteen maisteri, pääaineenani erityispedagogiikka sekä sivuaineina kasvatustiede ja lastenpsykiatria.

 • Lastensuojelun kasvatus- ja hoitosuhteen konsultointi- ja työnohjauskoulutuksen tein reilut 10 vuotta sitten pätevöityen Suomen Työnohjaajat STOry:n hyväksymäksi yksilö- ja ryhmä-/yhteisö työnohjaajaksi.  

 • Osaamistani olen kartuttanut niin Yritysjohtamisen ammattitutkinnolla kuin DDP vuorovaikutteisen kehityspsykoterapian koulutuksella sekä Metsämieli-ohjaajakoulutuksella. 

 

Näkökulmani

 • Lähestyn asioita käytännönläheisesti, kokemuksellisen oppimisen kautta yhdistäen teoriaan. 

 • Pidän tärkeänä niin työnohjauksissa kuin elämässä yleensä  jokaisen kykyä oppia reflektoimaan omaa toimintaansa, tiedostamaan  ja tunnistamaan omia tunteitaan ja toimintamallejaan työssä, vuorovaikutuksessa  ja hyvinvoinnissa. 

 • Keskityn positiivisuuden ja vahvuuksien huomaamiseen. 

 

Osaamisalueitani

 

Lastensuojelu

 • Liki 30 vuoden käytännön työkokemus lastenkodin ohjaajana, esimiehenä  sekä johtajana 

 • Osaaminen  ja asiantuntemus haastavahoitoisten, kiintymyssuhde- ja traumahäiriöisten lasten hoidosta koulutuksen ja työkokemuksen kautta. 

 • Verkostoyhteistyö  eri lastensuojelupalveluita tuottavien tahojen kanssa

 • Tietoisuus ajankohtaisisista lastensuojeluasioista sekä lainsäädännöistä. 

 

Yritysjohtaminen  ja esimiestyö

 • Yritysjohtamisen ja esimiestyön koulutus

 • Käytännön osaaminen esimiestyön ja yritysjohtamisen haasteista ja työn kehittämisestä.

 

Varhaiskasvatus, koulu ja opetus

 • Varhaiskasvatuksen, opetuksen, erityisopetuksen ja koulumaailman tuntemus kasvatustieteen- ja erityisopettajakoulutuksen ja opettajasijaisuuksien kautta

 • Tukea tarvitsevien lasten ja nuorten haasteiden asiantuntemus 

 • Positiivisen kasvatuksen näkökulma 

 • Työnohjaus ammatillisen kehittymisen ja jaksamisen tukena

 

Järjestötyö

 • Järjestötyön asiantuntemus ja osaaminen koulutuksen ja omien järjestöharrastusten kautta

 

Koulutukset

 • Didaktinen osaaminen koulutusten järjestäjänä sekä kouluttajana 

 • Laaja asiantuntemus ja osaaminen mm. lastensuojelu, sijaishuolto, erityisopetus, kiintymyssuhde- ja vuorovaikutteisten menetelmien käyttö sekä työhyvinvointi.


Luonto

 • Metsämieli-ohjaajana luonnon sekä Metsämieli-harjoitusten käyttäminen työmenetelmänä 

 • Oma retkeily- ja suunnistusosaaminen mahdollistaa monipuolisten luontopalvelujen tuottamisen.
   

Yhteydenotot

Kiitokset yhteydenotosta!

SL_sini-musta_valkeat reunat.png
bottom of page